Auriküloterapi Tekrar Dersleri


Bu dersleri aşağıdaki şartları sağlayan AURİDER “Auriküloterapi Derneği” üyeleri alabilecektir

-Dernek aidat borcunun bulunmaması,

-Aktif AURİDER ÜYE üyelik paketine sahip olmak,

– Nogier Türkiye 1. Modül Klinik ve Pratik Auriküloterapi Kursu 60 saatlik formasyon sertifikasına sahip olmak

-Aktif  AKADEMİK ÜYE üyelik paketine sahip olmak.

1.Kısım 9 ders, 2.Kısım 9 ders, 3.Kısım 9 ders, 4.Kısım 9 ders videosundan  oluşmaktadır.