Auriküloterapi ( Fransız Kulak Akupunkturu ) Eğitmenleri


Nogier Türkiye

Nogier Türkiye organizasyonunun amacı; Auriküloterapi (Fransız Kulak Akupunkturu ) alanında eksiksiz ve etkin bir eğitim sağlamaktır.

Auriküloterapi, Dr. Paul Nogier tarafından keşfedilmiştir ve dünyada “Fransız Kulak Akupunkturu” ismiyle de tanınmaktadır. Türkiye’de ise  Auriküloterapi ismi pek bilinmemekte, yöntem en çok “Nogier Kulak Akupunkturu” ismiyle bilinmektedir.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla, Nogier Türkiye organizasyonu, Dr. Paul Nogier’in oğlu olan ve onun kurduğu okulun (GLEM*) başkanlığını yürütmekte olan Dr. Raphael Nogier ile bir işbirliği yapmıştır. Bu işbirliğinin sonucu olarak Dr. Raphael Nogier ve onun GLEM okulundaki meslektaşları, Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı alanında eğitim seminerleri ve kurslar vermek için Türkiye’ye gelmektedirler.

dsc00611Dr. Seda Öztürk (dermatolog, akupunkturist, fitoterapist (Master diploması) ve hipnoterapist), Nogier Türkiye organizasyonunun kurucusudur. 

Dr. Öztürk sadece Fransa’da Auriküloterapi eğitimi alabilmek amacıyla 2011 yılında Fransızca öğrenmiştir, çünkü bu okuldaki eğitimlerin ve kaynak kitapların çoğu fransızca dilindedir. Bu alanda ileri düzey bilgilere ulaşmak için dilin önemini ve gereken çaba ve zorlukları bildiği için, Türk hekim meslektaşlarına yardımcı olmak  ve onlara bu süreci ulaşılır kılmak amacıyla seminerler organize etmeye ve çeviriler yapmaya karar vermiştir.

2011-2012 yılları arasında GLEM okulunda pek çok seminere katılmış ve Dr. Raphael Nogier tarafından düzenlenen Eylül Tıp Günleri’ne ve Uluslararası Auriküloterapi Sempozyumuna katılmıştır. Aynı zamanda Dr. Raphael Nogier’nin muayenehanesinde onun hastalarına yaklaşımını gözleme fırsatı bulmuştur.

Dr. Öztürk,  GLEM okulunun 12 modülden oluşan eğitimini tamamlayıp diploma almış ilk ve tek Türk hekimdir*.

Dr. Öztürk Nogier Türkiye seminerlerinin “Temel Seviye 1. Basamak” eğitimini vermekte ve Dr. Raphael Nogier ve Dr. Michel Marignan tarafından verilen seminerlerde fransızcadan türkçeye çeviri yapmaktadır. Ayrıca Auriküloterapi alanındaki kitapların türkçeye kazandırılması için çalışmaktadır.

Klinik pratiğinde Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı uygulamalarını kullanmaya devam etmektedir. Dermatoloji alanındaki uzmanlığını Auriküloterapi, Akupunktur ve Fitoterapinin integratif ve tamamlayıcı unsurlarıyla birleştirerek bütüncül bir yaklaşımla mesleğini sürdürmektedir.

* Fransa’da Lyon şehrinde bulunan GLEM (Groupe Lyonnais d’Etudes Medicales-Lyon Tıbbi Çalışmalar Grubu) aynı zamanda EIPN, École Internationale Paul Nogier, Uluslararası Paul Nogier Okulu olarak da anılır.

GLEM, 2006 yılında eğitim formatını yenileyip 12 modülden oluşan GLEM okulu yapısallığına geçiş yapmış ve 2 yıla yayılmış şekilde 12 modülü tamamlayıp, bitirme sınavını veren hekimlere diploma vermeye başlamıştır. 2006 yılından önce dernek bünyesinde verilen katılım sertifikaları veya o dönem verilen diğer belgeler ile şu anda mevcut olan  GLEM okulunun diploması aynı değildir.

Eğitim Kadromuz

Dr. Raphael Nogier 

raphael-nogier

Dr. Raphael Nogier; Nogier Türkiye eğitimlerinde, iki basamaktan oluşan “Temel Eğitim” modüllerinin, ikinci basamak eğitimini  ve çeşitli ileri düzey eğitimleri vermektedir.

Paul Nogier tarafından kurulan ve Lyon Fransa’da bulunan, GLEM (Groupe Lyonnais d’Etudes Medicales), Lyon Tıbbi Çalışmalar Grubu’nun da başkanlığını yürütmektedir. Bu okulda, dünyanın her yerinden gelen hekimlere verilen ve 2 yıl süren, toplam 12 modülden oluşan (Fransızca) eğitimlerin, hem işleyişinden sorumludur, hem de modüllerin bazılarının eğitimini şahsen vermektedir. GLEM Resmi İnternet Sitesi İçin Tıklayınız

Dr. Raphael Nogier, “Auriküloterapi” yöntemini keşfeden Dr. Paul Nogier’nin oğludur. Paul Nogier, Çin Cumhuriyeti dahil tüm dünyada, Auriküloterapinin babası olarak bilinmektedir.

Sıklıkla inanılan ve düşünülenin aksine, Auriküloterapi, kaynağını akupunkturdan almaz, ki Akupunktur Geleneksel Çin Tıbbının bir parçasıdır. Vücut akupunkturu binlerce yıllık bir gelenektir, ancak “Çin Kulak Akupunkturu” adı verilen kısmı, 1958 yılında Paul Nogier’in Auriküloterapi makalesi Çinceye çevrildikten sonra geliştirilmiştir. Akupunktur, dünyada yaygın olarak bilinen bir iğneleme tedavisi olduğu için, yine iğneler kullanılarak uygulanan Auriküloterapi’ye de yanlış olmasına rağmen “Fransız Kulak Akupunkturu” ismi yakıştırılmış ve halen bu şekilde anılmaya devam etmektedir.

Auriküloterapi, Geleneksel Çin Tıbbı için çok değerli olan ve onun başlıca kavrayış paradigmasını oluşturan «Enerji-Qi» kavramını kullanmaz, aksine, etkinliğini ve sonuç olarak etki mekanizmalarını daha iyi anlayabilmek için temellerini çağdaş bilimsel argümanlar üzerine inşa eder. O, bazı düzenleyici mekanizmalara penetre olmayı (nüfuz etmeyi) ve onların özelliklerini en iyi şekilde kullanmayı sağlayan klinik bir uygulama modelidir.

Yöntemi keşfeden babasından direk eğitim almış ve onunla tüm süreçleri birlikte geçirmiş olan Dr. Raphael Nogier, sadece babasının öğretilerinin çok iyi bir uygulayıcısı olmakla kalmamış, ondan devraldığı geleneği daha ileriye taşımak için var gücüyle çalışıp keşiflerde bulunmaya devam etmiştir. Yeni frekanslar keşfetmiş, fotopersepsiyon, fotogram, postüroloji, lateralite ve gıda intoleranslarının teşhisi alanında pek çok yenilik ve uygulamayı ekole katmıştır.

dsc00642Fransa’da, Avrupa’da ve Amerika’da, Auriküloterapi ve Aurikülotıbbı eğitimleri vermektedir, bunun yanı sıra Lyon’da bulunan muayenehanesinde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Tüm dünyada, Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı hakkında sempozyum ve benzeri uluslararası organizasyonlarda düzenleyici, onur konuğu ya da uluslararası komite üyesi olarak görev yapan Dr. Raphael Nogier çok yoğun bir ajandaya sahiptir.

who-meeting1990 yılında, kulak nokta isimlerinin uluslararası standardizasyonu amaçlı toplanan WHO (Dünya Sağlık Örgütü) çalışma grubunun toplantısı da bu prestijli okulda (GLEM) yapılmıştır. Toplantının açılış konuşması, Dr. Raphael Nogier tarafından yapılmıştır.

Dr. Nogier, Avrupa’da Auriküloterapi alanında en çok aranılan eğitmenlerden biridir, çok yoğun bir çalışma, seminer, konferans ve kongre ajandasına sahiptir ve dünyanın her yerinden yapılan yeni eğitim taleplerine çoğu kez olumsuz yanıt vermek zorunda kalmaktadır.

Doktorun yazdığı dokuz adet kitabı bulunmaktadır. Bunlardan biri Dr. Seda Öztürk tarafından Türkçe’ye çevrilmektedir.

Dr. Nogier ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayarak kişisel internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dr. Raphael Nogier Kişisel İnternet Sitesi

Uzm. Dr. Seda Öztürk

Seda ÖztürkDr. Seda Öztürk; Nogier Türkiye eğitimlerinin iki basamaktan oluşan “Temel Eğitim” modüllerinin birinci basamak eğitimini vermekte ve Auriküloterapi alanında klasik kitapların Türkçe’ye kazandırılması için bu alanda kitapları Türkçe’ye çevirmektedir.

Nogier Türkiye’nin seminer programlarını, içerik ve ajandayı belirlemekte ve  aynı zamanda Dr Raphael Nogier ve diğer eğitmenlerin verdikleri eğitim seminerlerinde Fransızca’dan Türkçe’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yapmaktadır.

Dr. Öztürk,  GLEM okulunun 12 modülden oluşan eğitimini tamamlayıp diploma almış ilk ve tek Türk hekimdir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Öztürk, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Dermatoloji ihtisası yapmış ve 2005 yılında  Dermatoloji Uzmanı olmuştur.

2005 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalında, Fitoterapi (Bitkilerle yapılan medikal tedavi) Tezli Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve Mart 2008′de Tezini tamamlayarak Fitoterapi Uzmanı (Master derecesi) olmuştur. Türkiye’de Fitoterapi alanında yüksek lisans eğitimi alan ve bu alanda tez yapan ilk hekimlerden biridir.

2007 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Eğitimini tamamlamış ve Akupunktur Uygulama Yetki Sertifikası almıştır. Daha sonra 2008 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ne giderek Nanjing Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesinde klinik gözlemlerde bulunmuştur.

Kulak akupunktur uygulamaları alanında derinleşme arayışı, onun bu işin kaynağına yönlenmesine neden olmuş ve Fransa’da Lyon şehrinde bulunan GLEM okulunda (Groupe Lyonnais d’Etudes Medicales-Lyon Tıbbi Çalışmalar Grubu) eğitimlerin Fransızca dilinde verilmesinden kaynaklı olarak,  Fransızca öğrenmeye yöneltmiştir. 2011 yılı Ocak ayında Fransızca öğrenmeye başlayan Dr. Öztürk, 2011 yılının Kasım ayında GLEM okulunda ilk eğitimini almış ve 2011-2012 yılları arasında, okulun 2 yıl süren ve toplam 12 modülden oluşan eğitim modüllerine katılmış ve Auriküloterapi, Aurikülomedicine alanında deneyim kazanmış ve alanda ileri gelen çeşitli hekimlerle tanışma ve çalışma fırsatı yakalamıştır.

GLEM okulunun başkanlığını yürütmekte olan ve aynı zamanda yöntemi keşfeden Paul Nogier’in oğlu olan Dr. Raphael Nogier’in okuldan ayrı olarak verdiği seminerlere de katılmış, yine onun tarafından 1-2 yılda bir düzenlenen Journee Medicales de Septembre (alanda güncel uygulamaların konuyla ilgili önde gelen isimler tarafından anlatıldığı eğitim günleri) ve Lyon’da yapılan 7. Uluslararası Auriküloterapi Sempozyumuna da katılmıştır.

dsc00611

Dr. Raphael Nogier’nin muayenehanesinde onunla birlikte çalışarak onun tedavi yaklaşımını ve hastalarıyla ilişkilerini gözlemleme fırsatı da bulan Dr Öztürk, Auriküloterapi alanındaki eğitimleri Türkiye’ye de taşıma sürecini üstlenmiştir. Bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımak amacıyla  2018 yılında GLEM okulundan diplomasını da alan Dr. Öztürk İzmir, Urla’da bulunan muayenehanesinde, “Klasik-Modern Tıbbi Yaklaşımı”, “Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı” uygulamaları ve “Geleneksel Çin Tıbbı” uygulamaları ile birleştirerek “Bütüncül” bir anlayışla hastalarına hizmet vermekte ve eğitim alanında çalışmalar yapmaktadır.

 Dr. Öztürk’ün Kişisel İnternet Sitesi İçin Tıklayınız

Dr. Michel Marignan

Marignan

Dr. Michel Marignan, Nogier Türkiye eğitimlerinin Özelleşmiş Eğitimler” modüllerinden biri olan Postüroloji eğitimini vermektedir.

Dr. Marignan  1978 yılından beri GLEM üyesidir « Groupe Lyonnais d’Etudes Médicales (G.L.E.M.) ». Akupunktur ve Auriküloterapi eğitimlerini tamamladıktan sonra, 1982 yılından itibaren, okulun hem Fransa’daki  hem de yurt dışındaki eğitimlerinde, sürekli eğitmen statüsündedir, şu anda GLEM okulunda başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Marsilya’da bulunan kliniğinde auriküloterapi ve 1983 yılından beri de postüroloji alanında çalışmaktadır.

Eski bir ortopedik cerrahi asistanı olarak, neden bu kadar çok sayıda hastanın, görünür hiçbir lezyonları olmamasına rağmen (bu nedenle cerrahi tedavi şansları da yoktur) spinal ağrılar çektiklerini bulmayı hedeflemiştir. Paris’te, Fransız Postüroloji Topluluğunun kurucusu ve başkanı olan Pierre-Marie GAGEY ile karşılaşmış ve sonrasında onun Marsilya’da yaptığı bir konuşmada, göz tedavileriyle ilgili çalışmasını dinledikten sonra, bu konuda çözümün en azından bir kısmının, omurganın temel rolü olan dik durma fonksiyonu ve bu fonksiyonun bozukluklarının düzeltilmesinden geçtiği kanısına varmıştır.

Yıllar süren araştırmalar ve klinik gözlemler sonrasında, şu anda “Postürel Sendromlar” olarak adlandırılan ve çeşitli protokollere dayanan bir tedavi yaklaşımı geliştirmiştir. 1990 yılından beri,  Fransa’da  hem özel kurslarda hem de Üniversite’de postüroloji eğitimi vermektedir ve pek çok Postüroloji topluluğunun kuruluşunda itici güç olarak hizmet vermiştir.

Yıllarca CNRS’te (Fransız Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından yönetilen, resmi bilimsel araştırma merkezi) araştırmacı olarak çalışmıştır. Yüksek rezolüsyonlu termografi ve bunun derideki enerji değişikliklerinin analizinde muhtemel kullanımı üzerinde çalışan Dr. Marignan, deri basıncı enformasyonunu düzenleyen bir nöral mikroçip geliştirmiş ve sonra bunu ayak derisine uygulayarak postürel tedavide kullanmıştır. Bu patentli ürün (Neurostab®), büyük başarıyla pek çok ülkede bel ağrısı ve başka hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Nogier Türkiye Resmi Temsilcisi

Nogier Türkiye seminerlerinin Türkiye Resmi Temsilcisi SİTE İNŞAAT DANIŞMANLIK ORGANİZASYON BİLİŞİM TARIM GIDA TURİZM EĞİTİM SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’dir.

Temsilcinin İnternet Sitesi İçin Tıklayınız

%d blogcu bunu beğendi: