Auriküloterapi ( Fransız Kulak Akupunkturu) ve Aurikülo Tıbbında Yayınlanmış Kitaplar


Auriküloterapi ( Fransız Kulak Akupunkturu ) ve Aurikülo Tıbbı Hakkında Yayınlanmış  Kitaplar, Makaleler ve Faydalı İnternet Bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz;

Kitaplar ve Makaleler şimdilik Fransızca ve İngilizce dillerinde olup, Dr. Seda Öztürk tarafından çeviriler yapıldıkça Türkçeleri eklenecektir.

KİTAPLAR

DR. PAUL NOGIER

Treatise of Auriculotherapy (Auriküloterapi İlmi Eseri)

Treatise of Auriculotherapie

Kitabın basımı tükenmiştir, nadiren sahaflardan bulmak mümkün olabilmektedir.

From Auriculotherapy to Auriculomedicine (Auriküloterapi’den Aurikülo Tıbbına)

Paul Nogier From Auriculotherapy

Kitabın basımı tükenmiştir, nadiren sahaflardan bulmak mümkün olabilmektedir.

Points Reflexes Auriculaires (Kulak Refleks Noktaları)

Points Reflexes

Kitabın basımı tükenmiştir, nadiren sahaflardan bulmak mümkün olabilmektedir.

Complements des Points Reflexes Auriculaires (Kulak Refleks Noktalarının Tamamlayıcıları)

Complements

Kitabın basımı tükenmiştir, nadiren sahaflardan bulmak mümkün olabilmektedir.

Introduction pratique à l’auriculothérapie (Auriküloterapiye pratik giriş) 

Paul François Marie Nogier

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

L’homme dans l’oreille (Kulaktaki Adam)

L'homme dans

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

DR. RAPHAEL NOGIER

Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı Hakkında Kitapları

1. La santé par l’oreille- Kulaktan gelen sağlık: Auriküloterapiyi anlamak ve kullanmak” 

La-sante-par-l-oreilleBu kitap, şu anda Dr. Seda Öztürk  tarafından türkçeye çevirilmektedir. Dr. Raphael Nogier tarafından yazılan ve Fransızca ilk basımı Şubat 2018 de yapılan bu kitap  türkçede

Kulaktan gelen sağlık: Auriküloterapiyi anlamak ve kullanmak” adıyla yayınlanacaktır.

2018 yılı sonunda Türkçe çevirisinin çıkması beklenen bu kitapla ilgili bilgi zamanı gelince internet sitemizden duyurulacaktır.

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

2. Auriculotherapy (Auriküloterapi)

Auriculotherapy

İngilizce kitabı satın almak için tıklayınız

3. Auriculothérapie 1er degré (Auriküloterapi 1. Derece)

1. Derece

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

4. Auriculothérapie 2ème degré (Auriküloterapi 2. Derece)

2. Derece

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

5. Introduction pratique à l’auriculomédecine. La photoperception cutanée (Aurikülo Tıbbına Pratik Giriş: Kütanöz Fotopersepsiyon)

Photoperception

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

6. Précis pratique de laserthérapie en odontostomatologie (Odontostomatolojide lazer tedavisinin uygulanması) 

Dr. Chantal Vulliez ile Dr. Raphael Nogier’nin birlikte yazdıkları bir kitaptır.

Lasertherapy

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

Dr. Raphael Nogier’nin Beslenme ve Gıda İntoleransları Hakkında Kitapları

1. L’alimentation personnalisée- Allergies et intolérances alimentaires.
Comment adapter son alimentation grâce au signal vasculaire

(Kişiselleştirilmiş Beslenme-Besin Alerji ve İntoleransları. Beslenmeyi vasküler sinyal yardımıyla nasıl uyarlayabilirsiniz)

nogier-alimentaion

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

2. Le bonheur est dans l’assiette (Mutluluk Tabaktadır)

Le bonheur

Fransızca kitabı almak için tıklayınız

3. Ce lait qui menace les femmes (Kadınları tehdit eden şu süt)

Ce lait

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

RENE BOURDIOL

L’Auriculo-somatologie (Aurikülo-somatoloji)

Bourdiol 1

Kitabın basımı tükenmiştir, nadiren sahaflardan bulmak mümkün olabilmektedir.

Elements of Auriculotherapy (Auriküloterapinin Unsurları)

Bourdiol 2

Kitabın basımı tükenmiştir, nadiren sahaflardan bulmak mümkün olabilmektedir ancak Amerika’da yeniden basımına başlanmıştır. İnternetten arayabilirsiniz.

Réflexothérapie somatique (Somatik Refleksoterapi)

Bourdiol 3

Kitabın basımı tükenmiştir, nadiren sahaflardan bulmak mümkün olabilmektedir.

JEAN BOSSY

Bases neurobiologiques des réflexothérapies (Refleksoterapilerin Nörobiyolojik Temelleri)

Jean Bossy

Kitabın basımı tükenmiştir, nadiren sahaflardan bulmak mümkün olabilmektedir.

DR. CHANTAL VULLIEZ

Auriculothérapie appliquée à l’art dentaire (Diş hekimliğinde Auriküloterapi Uygulamaları)

Chantal Vulliez

CLAUDIE TERRAL

Douleur et acupuncture : De la recherche à la clinique (Ağrı ve Akupunktur: araştırmadan kliniğe)

Claudie Terral

Fransızca kitabı satın almak için tıklayınız

B.L. FRANK ve N.E. SOLIMAN

Auricular Therapy: A Comprehensive Text: Auricular phases, frequencies, and blockages

Auriküloterapi: Kapsamlı Bir Metin: Kulak fazları, frekansları ve blokajları

Bryan-Soliman

İngilizce kitabı satın almak için tıklayınız

B.L. FRANK

Auricular Medicine and Auricular Therapy: A Practical Approach

Aurikülo Tıbbı ve Auriküloterapi: Pratik Yaklaşım

Bryan

İngilizce kitabı satın almak için tıklayınız

N.E. SOLIMAN

Soliman’s Auricular Therapy Textbook: New Localizations and Evidence Based Therapeutic Approaches

Soliman’ın Auriküloterapi Ders Kitabı: Yeni Lokalizasyonlar ve Kanıt Bazlı Tedavi Yaklaşımları

Soliman

İngilizce kitabı satın almak için tıklayınız

TERRY OLESON

Auriculotherapy Manual: Chinese and Western Systems of Ear Acupuncture

Auriküloterapi El Kitabı: Kulak Akupunkturunun Çin ve Batılı Sistemleri

Terry Oleson

İngilizce kitabı satın almak için tıklayınız

MAKALELER

PubMed

Pubmed’de Auriculotherapy anahtar kelimesiyle arama yaparsanız yaklaşık 469 makaleye ulaşmanız mümkün, aşağıda bazı önemli makalelere linkler verildi

Scientific Basis of Auriculotherapy: State of the Art

Auricular Chromotherapy in the Treatment of Psychologic Trauma, Phobias, and Panic Disorder. Yoshizumi AM1,2, Asis DG3, Luz FA1.

Auriculotherapy in Neurology as an Evidence-Based Medicine: A Brief Overview

Application of Polyvagal Theory to Auricular Acupuncture Terry Oleson

Dr. Nogier Arşivleri

Aşağıdaki makalelerin orjinalleri ise Dr. Raphael Nogier’nin resmi internet sayfasındadır ve yine makale isimleri üzerindeki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz;

1. Kot Sendromunda Otomanipülasyon

1. Kot Blokajı

Migren ve Baş Ağrıları

L frekansı

FAYDALI LİNKLER ve DOKÜMANLAR

Dünya Sağlık Örgütü Kulak Akupunktur Noktaları Çalışma Grubu Raporu 1990, Lyon Fransa

GLEM internet sitesi

Dr. Raphael Nogier Resmi İnternet Sitesi

%d blogcu bunu beğendi: