Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı, Fransız Kulak Akupunkturu Derneği (AURİDER) kuruldu

Sayın Meslektaşlarım,

Sizlerle çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz, iki yıldan beri Nogier Türkiye olarak Auriküloterapi’nin Türkiye’de doğru tanınması, öğrenilmesi ve uygulanabilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu çabaların sizlerin katılımıyla daha da büyümesi, yaygınlaşması ve kapsamlı hale gelmesi için hizmet edecek, kar amacı gütmeyen ve organize bir sivil toplum kuruluşu olarak    “Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı, Fransız Kulak Akupunkturu Derneği (AURİDER)” i kurduk.  

14 hekimden oluşan kurucu üye grubumuz,  Auriküloterapiye gönül vermiş ve Nogier Türkiye eğitimlerinin üç basamağını da almış, çeşitli branşlardan hekimlerdir. Aramızda hem akademisyen olan, hem de serbest çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. 

Arzumuz ve hedefimiz, Dr. Paul Nogier’nin bizzat kendisi tarafından kurulmuş olan ve merkezi Fransa’nın Lyon şehrinde bulunan GLEM (Lyon Tıbbi Çalışmalar Grubu) Derneği ve Enstitüsüne  benzer bir sürecin, AURİDER çatısı altında ülkemizde de yaşanılabilmesidir.

GLEM Derneği ve Enstitüsü, bu teşhis ve tedavi yönteminin hekimler arasında yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmalar yapılmasının teşviki ve desteklenmesi, eğitim seminerleri verilmesi, uluslararası bilimsel sempozyumlar düzenlenmesi konularında uzun yıllardır faaliyet göstermekte ve Auriküloterapi’ye büyük katkılarda bulunmaktadır .  

Türkiye’de de Nogier Türkiye adı altında yürütülen özel eğitim seminerlerinde, GLEM enstitüsündeki öğretim modeli aynı şekilde uygulanmakta ve eğitimler enstitünün başkanı  ve Dr. Paul Nogier’nin oğlu olan Dr. Raphael Nogier ve Başkan yardımcısı Dr. Michel Marignan’ın  bizzat katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir. 

İki yıldır devam eden bu özel eğitim faaliyetlerinin sonucu olarak, Auriküloterapi’nin orijinal halini öğrenen, uygulamaya başlayan ve etkinliğini fark eden çok sayıda hekim, birlikte çalışma, deneyimlerini paylaşma, kendilerini bu alanda geliştirme, yabancı dilde bilimsel yayınlara ulaşma, üretme açısından bir arayış içerisine girmişlerdir. 

AURİDER, işte bu arayışlara cevap verebilecek bir ortamın, motivasyonun, sinerjinin ve zeminin yaratılması niyetiyle kurulmuştur. 

Derneğimiz, Nogier Türkiye’den Auriküloterapi eğitimlerini almış tüm hekim arkadaşlarımıza açık olduğu kadar, bu alanla ilgilenen, merak eden, katılmak isteyen diğer tüm meslektaşlarımıza da açıktır. Kendimize örnek aldığımız GLEM derneği, tamamlayıcı tıp yöntemlerinin birbirleriyle nasıl bir sinerji oluşturarak bir arada çalışabileceklerine bir kanıttır.

GLEM enstitüsü, kurulduğu ilk yıllardan beri içinde Auriküloterapiye gönül vermiş hekimlerin yanı sıra, diğer tamamlayıcı tıp alanlarından da pek çok  hekimin bir araya gelip çalıştıkları bir ortam olmuştur. Homeopati , manüel tıp, akupunktur, irido diyagnostik vb. alanlarda ileri gelen hekimler GLEM çatısı altında toplanıp Auriküloterapi’yi öğrenip, kendi uğraştıkları alanın içerisine de dahil ederek, bu alanda önemli başarılara imza atmışlardır. 

Benzer bir sürecin ülkemizde de yaşanabilmesi için tüm hekim arkadaşlarımızı dernekte birlikte çalışmaya davet ediyoruz. 

GLEM de yaşanılan ve çok değerli birliktelikler oluşmasına vesile olan bu süreç, bugün bizlere de iyi bir örnek olacaktır.   GLEM’de,  derneğin kalbinde yer alan isimlere bakacak olursak her biri hem Auriküloterapi alanında hizmet vermiş, ayrıca Auriküloterapi ile kendi branşlarını ve kullandıkları diğer yöntemleri birleştirerek  çok değerli keşifler ve katkılar sağlamışlardır. 

Dr. Paul NOGIER, kurucu ve onursal başkandır, 1987 de Dünya Sağlık Örgütü uluslararası düzeyde çalışmalarını tanımış ve Auriküloterapi’nin kurucusu olarak onu kabul etmiştir, aynı zamanda bir akupunkturist, homeopat ve manüel terapist olan Dr. Nogier kendi çok yönlülüğünü ve vizyonunu derneğe taşımayı ve etrafına benzer kalitede hekim arkadaşlarını toplamayı başarmıştır.

Dr. René J. BOURDIOL auriküloterapi uygulayıcısıdır, embriyoloji bilgilerinin Auriküloterapi alanına taşınarak yöntemin geliştirilmesine büyük katkı sağlamış olmanın yanı sıra, manüel terapi ve iridodiyagnostik alanlarında da çalışmıştır, Auriküloterapi alanında çok değerli kitaplarının yanı sıra, « Manüel Tıp’ın Evriminin Temelinde” ve  “İrido Teşhis” adlı eserlerin de yazarıdır.

Dr. Jean NIBOYET hayatını akupunktur çalışmalarına adamış ve bugün kullandığımız akupunktur nokta dedektörlerinin keşfini sağlayarak hem akupunktur hem de auriküloterapi alanında muazzam katkılar sağlamıştır. 

Prof. Jean BOSSY, Refleksoterapiler ve akupunktur konusunda çok sayıda eserler vermiş ve Auriküloterapinin gelişmesinde kritik rol oynamıştır.

Prof. Pierre RABISCHONG, Montpellier’de Anatomi Profesörüdür, INSERM 103 Nolu ünite araştırma direktörüdür. Akupunktur ve Auriküloterapi alanındaki çalışmaları dünyaca bilinmektedir

Dr. Henri JARRICOT refleks dermaljileri keşfetmemizi sağlayan çok değerli bir hekimdir. Bugün manüel terapistler, osteopatlar, kayropraktörler tarafından kullanılan refleks dermalji haritaları onun tarafından oluşturulmuştur. 

Dr. Simone FAYETON Fransa’da homeopati  alanında çalışan bir hekimdir ve AFADH’ı kurmuştur (Association Française pour l’Approfondissement de la Doctrine Hahnemannienne).

Dr. Georges BROUSSALIAN, Kent repertuarını Fransızca’ya çevirerek homeopatlara günlük çalışmalarında yardımcı olmuştur. 

Dr. Pierre SCHMITT Fransa’nın büyük homeopatlarının çoğunu yetiştirmiştir. 

Günümüzde bu sinerji süreci; GLEM’de yıllarca Dernek başkanı olarak hizmet etmiş olan diş hekimliği alanında Auriküloterapi uygulamaları yapan ve Dr. Paul Nogier’nin en parlak öğrencilerinden biri olan ve Dr. Chantal Vulliez, Postüroloji alanındaki ustalığını Auriküloterapi ile birleştirerek eşi benzeri bulunmaz bir tedavi olasılığı sunan ve bunu öğretmeye devam eden Dr. Michel Marignan, kendisini babasının mirasını uluslararası düzeyde yaymaya ve geliştirmeye adamış Dr. Raphael Nogier gibi pek çok değerli hekim sayesinde halen yaşanmaya devam etmektedir. 

AURİDER’e katılacak her hekim arkadaşımızı, bizlere bu vizyona ilerlemekte yardımcı olacak çok değerli bir yol arkadaşı olarak görmekteyiz. Hepinizi bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyoruz. 

Nogier Türkiye özel eğitimleri, dernekten bağımsız olarak, aynı şekilde devam edecektir. Derneğe üye olan hekimlere, bu özel eğitimlere katılmaları için çeşitli destekler ve indirimler de sağlanacaktır.  

Saygı ve sevgilerimizle.

AURİDER adına,

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

Uzm. Dr. Seda Öztürk

Dernek İnternet sitesi

www.aurider.org.tr

2018 – 2019 Yeni Eğitim Dönemimiz Başlıyor…

nogier_newsletter

Sevgili Meslektaşlarım,

Nogier Türkiye olarak hepinizi çok keyifli ve farkındalık dolu bir yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz…

Sizlere, gelişen dünya, ilerleyen çağ ve dolayısıyla da farklılaşan insan hastalıkları ve ihtiyaçları alanında başka bir perspektiften bakış, temelleri nörofizyolojiye dayanan ancak uygulama yöntemi yeniçağa uzanan, köklerini ise kadim zamanlara dayandıran bir karışım öneriyoruz. Canlandırıcı, enerji verici ve özgürleştirici…

Dünyada “Kulak Akupunkturu” diye bilinen tedavi yöntemini keşfeden Dr. Paul Nogier, hem Çin’de akupunktur pratiğine kulak uygulamalarının da eklenmesine neden oldu, hem de aslında başka ve yeni olan bu sistemin, yani gerçek adıyla “Auriküloterapi”nin tüm dünyaya yayılmasına vesile oldu.

Aslında Geleneksel Çin Tıbbı teorisiyle ilgisi olmayan ama onun parçalarından en çok bilineni olan akupunktura sadece uygulama yönünden (iğne batırma) bazı benzerlikler içeren bu teşhis ve tedavi sistemi; Çin’de akupunktur uygulamalarının içine katılarak kendine özgü bir karışım şekilde uygulanırken, Fransa’da ise, onu keşfeden Dr. Paul Nogier’nin kurduğu GLEM Okulunda orijinal temellerinin üzerinde gelişerek, bambaşka ve özgün haliyle bir sistem olarak devam etti ve Fransa’da hekimlere üniversite eğitimi içine kadar girdi.

Dr. Paul Nogier’nin öğretisi tüm dünyada yaygınlaşırken, çeşitli ülkelerde farklı uygulayıcılar tarafından yorumlandı ve akupunkturla veya başka uygulamalarla farklı farklı karışımlar yapanlar da ortaya çıktı. Bu durum, sistemin gerçek temellerinin ve uygulayışının anlaşılması açısından çeşitli kafa karışıklıklarına neden oldu. Sistem gereğinden fazla karmaşık, fazla teorik, alıntı bilgilerle karışmış ve uygulanabilirliği zor bir şekilde sunulmaya başlandı.  Ancak Dr. Paul Nogier tarafından kurulan GLEM Okulu, şu anda oğlu Dr. Raphael Nogier başkanlığında, tüm dünyadan gelen hekimlere Auriküloterapiyi orijinal formuyla ve hemen uygulanabilir, pratik bir şekilde öğretmeye ve özünü kavratmaya devam etmektedir.

Nogier Türkiye olarak, bu eğitimi asıl kaynaktan ve birebir olarak Türkiye’ye ilk kez 2017 yılında getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu ana kadar yapılan toplam 5 seminer’e, 100’e yakın hekim mükerrer defalarda katıldılar ve öğretilen uygulamaları klinik pratiklerine hemen kattılar. GLEM okulundaki eğitim formatının aynısını uygulayan Nogier Türkiye, hem bu  alanı öğrenmek isteyen hekimlere sade ve en doğru biçimiyle konuyu öğretecek, hem de alanda ilerlemek isteyen hekimlere gerekli olacak tüm eğitimleri sağlayacak formatta oluşturulmuş bir eğitim sürecidir. Eğitimde 1. Modül, GLEM okulundan mezun olmuş ilk ve tek Türk hekim olan Uzm. Dr. Seda Öztürk tarafından, 2. Modül Dr. Raphael Nogier’in bizzat kendisi tarafından ve 3. Modül ise GLEM okulunun başkan yardımcısı olan Dr. Michel Marignan tarafından verilmektedir.

Hasta olduğunu söyleyen ama sizin net bir şey bulamadığınız fonksiyonel hastalar, sonucu görüp nedeni bir türlü anlayamadığınız durumlar ve ilaç yan etkilerinden çekinip başka bir yol aradığınız vakalarınız varsa, akut veya kronik ağrılara ağrı kesici vermekten yılgınlık geldiyse,  tıbba dair pek çok şey kafanızı kurcalamaya devam ediyor ve çıkmaz sokaklardan kurtulmanın başka bir yöntemi olabilir mi sorusu içinizde canlanıyorsa

Mevcut branşınıza yeni bir vizyon ve anlayışın artılarını eklemek istiyorsanız ya da tamamen bir yol değişikliği ve yeni bir alanda hareket arayışındaysanız…

Ya da belki henüz günlük pratiğinize yeni bir yöntem katmaya hazır değilsiniz ama kendiniz ve yakınlarınız için farklı bir tıbbi perspektif arayışındaysanız

Auriküloterapi size fırsat ve imkan verir…

Gelin, beraber yukarı uzanıp biraz da oradan bakalım,  hatta biraz da uçmaya çalışalım ama köklerimiz yerinde kalsın

Önceden hiçbir bilgiye veya hazırlığa ihtiyacınız yok, nörofizyoloji temelini zaten fakültede aldınız, geri kalanı ise tamamen yepyeni bir vizyon.

Yeni eğitim dönemi Eylül 2018 de başlıyor, Hazır mısınız?

Uzm. Dr. Seda Öztürk

Seminer Tanıtımı ve İçeriği

Kimler Katılmalı?

 • Alternatif ve Tamamlayıcı tıp yöntemlerine ilgi duyan ve kendi gündelik pratiklerine etkili bir tamamlayıcı yöntem eklemek isteyen tüm hekimler,
 • Yöntemi keşfeden hekimin (Dr. Paul Nogier) bizzat kurduğu uluslararası okuldan ve o okulun halen başkanlığını yapmakta olan oğlundan (Dr. Raphael Nogier) bire bir eğitim alma ve tanışma fırsatını yakalamak isteyen hekimler;
 • Akupunkturist hekimler,
 • Akupunktur sertifika eğitimine devam etmekte olan hekimler,
 • Ağrı tedavisi, omurga problemleri, alerjiler, psikolojik problemler ve bağımlılık tedavileri alanında çalışan hekimler

Kurs içeriğinden Başlıklar

 • Auriküloterapi’nin tarihçesi ve tanımı
 • Nasıl keşfedildi ve geliştirildi
 • VAS (Vasküler Otonom Sinyal) kullanımı
 • Nokta uyarım metodları (mekanik, fotonik, elektrik, iğne)
 • Teşhis koyma ve nokta seçimi
 • Kulak frekansları ve kullanılışları
 • Ortopedik interferanslar
 • Ağrı (çeşitli tipleri ve kökenleri)
 • Multiple skleroz
 • Depresyon
 • Siyatik
 • Artrit
 • Postür bozuklukları
 • Psiko emosyonel problemler
 • Skarlar
 • Dental odaklar
 • Psöriyazis